Det är dags att summera… Tack för din medverkan!

Vi startade denna sajt för att prova att bjuda in dig som resenär rakt in i processen att ta fram nya lösningar och produkter. Sajten har alltså varit ett verktyg i vår produktutveckling.Vi ville också veta om detta är något som vi ska fortsätta med och lära oss mer om hur det i så fall ska se ut och fungera.

Det vi önskade av sajten var a) Effektivare utveckling av produkter och tjänster b) Nöjdare kunder och c) Starkare varumärke

Resultatet i lite siffror: Sajten fick totalt 76 medlemmar. Dessa medlemmar skrev 36 inlägg (behov), varav 9 togs vidare, varav 6 blev utkast, varav 4 togs vidare till genomförande, nämligen samarbete sms-biljett, kundundersökningar IRL, Internet Ombord-förbättringar och boka efter pris istället för datum. För några av de 4 hade vi redan lösningar på gång, men t ex "boka efter pris istället för datum" ser vi nu över om vi i kommande bokningsdialoger på hemsidan kan göra bokningen mer flexibel efter de variabler som en del kunder tycker är viktigast, som t ex pris före avgångstid. Detta som komplement till vår lågpriskalender.
Vi fick också 15 kommentarer till inlägg och 54 röster

Det blev få bidrag med hög kvalitet, vilket vi också ville ha.


Så, är då den här sortens verksamhet något för affärsutveckling SJ? Ja, vi tycker det, eftersom den fungerade så som vi önskade.

Hur ska den då se ut och fungera? Den ska vara lik denna pilot, ha bättre flöden i kommentarer/förädling, ha mer ”SJ-känsla” och helst vara anpassad även för mobiler.

Så, vi vill fortsätta använda crowdsourcing för utveckling på SJ.

Så, tack igen för denna gång och hoppas vi ses när det blir dags igen…!
Johan, Moderator och Produktutvecklare på SJ Affärsutveckling